How to clean your NES games

Som vår første HD-video på nett, må vel denne sies å være banebrytende. Det er også vår nyeste produksjon.

Dette er en soloprodusjon av Thomas, en del av prosjekt NES (http://shrtr.org/hv2rom).

durum.biz — Copyblogger theme design by Chris Pearson